Atletska igraonica

 

PROGRAM  RADA  ATLETSKE   IGRAONICE

 

CILJ :

 

Atletska igraonica ima za cilj polaznike podučiti osnovama atletskih kretanja i pokreta prisutnih u grupama disciplina kao što su trčanja, trčanja sa preponama, osnove bacanja te skokova u skladu s biomehaničkim zakonitostima atletike – bazičnog sporta koji je osnova motoričke educiranosti.

 

Osnovne atletske informacije su univerzalna motorička znanja ( nazivana još i bazičnim znanjima ) te imaju i trebaju imati pozitivan transfer na eventualni budući uspjeh u usvajanju atletskih tehnika i znanja u osnovnoj atletskoj školi kao i u većini ostalih sportova.  Upravo zbog toga Atletika je najrašireniji bazični sport sa znanjima na osnovu kojih počivaju tehnike svih ostalih sportova.

 

MJESTO  aktivnosti ;                                      VRIJEME  aktivnosti ;                             UČESTALOST :

 

Atletska staza stadiona Kantrida ; Atletska dvorana Kantrida ; vanjski tereni – obalna šetnica uz kompleks bazena na Kantridi

 

Treninzi će se odvijati u poslijepodnevnim satima kroz dva trenažna dana u tjednu u trajanju 45 do 50 minuta što su parametri primjereni uzrastu te obzirom na nivo treniranosti i energetske mogućnosti polaznika .

 

USMJERENOST  :

 

U periodu rasta i razvoja do 7. godine ( kada već traje senzibilna faza reaktibilnosti ) utjecati

na inicijalizaciju razvoja Reaktibilnosti na vizualne i zvučne podražaje te potaknuti maksimiziranje iste. U slučaju izostanka inicijacije  razvoja ove sposobnosti maksimizacija iste ostaje limitirana . Koristiti mnoge vježbe natjecanja i startnih ubrzanja.

 

Neophodno je inicirati razvoj važnih motoričkih sposobnosti i osobina kao što su Ravnoteža,  Motorička agilnost  te motoričko učenje sintetičkim pristupom naglaskom na Koordinaciju.

Analitički pristup učenju tehnika kretanja treba izbjegavati zbog previše kompliciranog  raslojavanja elemenata tehnike.

U ovom periodu rasta i razvoja također je kao i u starijim uzrastima  nezaobilazno vrijeme pripreme  za početak senzibiliziranja i poticanja maksimiziranja prediktivnih referenci Brzine kao hijerarhijski najvažnije kvalitativne motoričke sposobnosti. Brzinu možemo tretirati i kao esencijalnu sposobnost većine natjecateljskih sportova te pravovremeni slijed utjecaja i podražaja usmjerenih na razvoj brzine omogućiti će postizanje maksimalnih vrijednosti  ( unutar genetski uvjetovanih ograničenja ).

 

KINEZIOLOŠKI  SADRŽAJI :

– osnove tehnike  sportskog hodanja,  tehnike trčanja  i  trčanja u prirodi

– osnove tehnike  poskoka  vertikalne  i  horizontalne skočnosti

– osnove tehnike  starta :  visokog ;  poluvisokog  i  niskog

– osnove tehnike  skoka  udalj

– osnove tehnike  skoka  uvis  : prekoračna ;  opkoračna

– osnove tehnike  bacanja  loptice  –  lopti u sportskim igrama

– osnove trčanja  prepona

– osnovne vježbe fleksibilnosti i korektivne gimnastike.

 

SOCIJALIZACIJSKI SADRŽAJI :

– osnove sportskih igara

– osnove štafetnih igara

– osnove rada u grupama i parovima

 

 

EVALUACIJA  :

 

Putem periodičnih testiranja prilagođenim instrumentarijem pomoću baterije testova motorike i antropometrije egzaktno i sveobuhvatno pratiti razvoj svakog polaznika.

 

Situacijski putem postepenog uključivanja polaznika u interni sastav natjecanja kako bi se izveli kvalitetniji periodički testovi.

 

 

NOSIOCI ( voditelji ) AKTIVNOSTI  :

 

Tijana Pavičić prof. – diplomirani kineziolog

* pedagoški staž 29 godina

–        bivša rekorderka Hrvatske na 10.000m za 33:46,9

–        bivša rekorderka Hrvatske u maratonu na 42.195m za 2:39:25,0

–        bivša rekorderka Hrvatske na 5.000m za 16:46,15

–        bivša rekorderka Hrvatske u polumaratonu na 21.097m za 1:19:25,0

–        veteranska rekorderka Hrvatske u maratonu – od 2004.g. na 42.195m za 2:57:33,0

 

Andrija Pavičić prof. – diplomirani kineziolog i atletski trener

*pedagoški staž 30 godina  ;        *atletski pedagoški staž 22 godina :

–     trener seniorske atletske rekorderke Hrvatske

–     trener kadetske reprezentativke ( 2.000 m ) 2010. god.

–     trener kadetskih reprezentativki ( 600 m i 2.000 m )  2009. god.

–     trener juniorskog i seniorskog nosioca medalja na PH : 800 i 1.500.m ( 2014.-2017.god )